Lịch thi dự kiến lần 2 HK1 2015-2016 các môn chuyên ngành

Lịch thi chính thức từ 26/1/2016 đến 20/2/2016 xem tại đây

Lịch thi chính thức từ 18/01/2016 đến 24/1/2016 xem tại đây

Các bạn sinh viên đăng ký bảo hiểm y tế năm 2016 đã có thẻ. Các bạn lên Văn phòng Khoa Điện - Điện tử để nhận thẻ bảo hiểm y tế.

Thời gian đóng học phí xem tại đây

Quy trình đóng học phí:

1. Sinh viên truy cập Cổng thông tin sinh viên để in bảng đối chiếu học phí.

2. Sinh viên mang phiếu đối chiếu học phí đến phòng Đào tạo để được đóng dấu phòng Đào tạo

3. Sau khi phòng Đào tạo đóng dấu trên phiếu đối chiếu xong thì sinh viên mang phiếu đối chiếu sang phòng Tài vụ để nộp học phí.

Lịch thi chính thức từ 11/1/2016 đến 17/1/2016 xem tại đây

Thông báo kế hoạch phát băng đợt 4/2015 ( phát vào tháng 12/2015). Danh sách phát bằng xem tại đây.

Sinh viên đăng ký môn học tại cổng thông tin trực tuyến từ ngày 7h00 ngày 12/12/2015 đến 23h00 ngày 19/12/2015. Sinh viên xem các môn học trong chương trình đào tạo để đăng ký.
Sinh viên trả nợ phải đợi khi kết thúc thời gian đăng ký môn học của tín chỉ khi đó sẽ có danh sách môn học trả nợ sẽ được mở ( ghép với môn học tín chỉ tương ứng). Khi đó sinh viên chỉ việc xem danh sách môn học được mở trong học kỳ rồi đến phòng Tài vụ nộp tiền là được. (không cần đăng ký nhưng chú ý lịch đóng học phí).
Để xem chi tiết sinh viên xem thêm trong thông báo bên dưới

Pages

Subscribe to Khoa Điện - Điện tử trường Đại học Bình dương RSS