Các sinh viên có tên trong danh sách bên dưới có mặt tại Khoa lúc 8h00, thứ 2 ngày 29/06/2015 để

Thông báo tổ chức kỳ thi chính trị tổng hợp (chính trị cuối khóa) sinh viên

Các sinh viên đã hết thời gian đào tạo (Đại học 4 năm, Cao đẳng 3 năm) mà vẫn còn nợ môn học vui lòng liên hệ với Khoa để đăng ký môn học trả nợ trong học kỳ hè 2014-2015. Thời gian liên hệ từ nay đến hết ngày 27/05/2015. Tải Mẫu đơn tại đây

Các sinh viên đã hết thời hạn cấp bằng (Đại học >8 năm, Cao đẳng >6 năm) sẽ phải chuyển sang hệ Vừa học vừa làm. Sinh viên sẽ học cho đủ các môn trong chương trình đào tạo theo hệ Vừa học vừa làm. Sinh viên sẽ được cấp bằng theo hệ vừa học vừa làm.

Về việc xét chuyển điểm và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo đối với sinh viên c

Kế hoạch cấp bằng năm 2015

Subscribe to Khoa Điện - Điện tử trường Đại học Bình dương RSS