Trường Đại học Bình Dương thông báo thời gian nộp lệ phí ôn tập và thi chính trị hợp học kỳ 1 năm học 2015 – 2016 như sau: 
1.  Đối tượng áp dụng: Sinh viên Đại học khóa 15 và trả nợ các khóa. 
2.  Thời gian thu lệ phí ôn tập và thi:  Từ ngày 19/10/2015  đến hết ngày 23/10/2015. 
3.  Địa điểm thu: Phòng Tài vụ (chỉ thu trong giờ hành chính). 
4.  Mức lệ phí ôn tập và thi: 300.000 đồng/ sinh viên. 
5.  Ngày dự kiến ôn tập: 01/11/2015. 
6.  Ngày dự kiến tổ chức thi: 22/11/2015. 

Danh sách làm lễ phát bằng ngày 03/10/2015 sinh viên xem ở đây

Đóng lệ phí nhận bằng tại phòng tài vụ kể từ ngày 29/9/2015

Đăng ký tham dự lễ trao bằng và thuê lễ phục từ ngày 29/9 đến 30/9/2015

15h00 Ngày 2/10/2015 điễn tập lễ trao bằng

Ngày 3/10/2015 tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp

Chi tiết cụ thể sinh viên xem thêm trong thông báo bên dưới

 Thời gian triển khai bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn trong sinh viên từ nay đến hết ngày 05/12/2015.

Thu phí dịch vụ đăng ký môn học trực tiếp tại Phòng Đào tạo xem thông tin tại đây

Thời Khóa biểu HK1 2015-2016 sinh viên và giảng viên xem tại đây.
Môn Máy điện đổi sang học sáng ngày thứ 5 tại phòng E2.1

Học kỳ 1 năm học 2015-2016 Khoa Điện - Điện tử có mở các môn chuyên ngành. Thời gian đóng lệ phí học lại từ nay đến hết ngày  4/09/2015. Sau thời gian trên Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp học lại nào. Sinh viên chú ý lớp học ghép để đi học cho đúng lớp. Danh sách các môn học trả nợ :

(sinh viên lên phòng tài vụ đóng tiền học trả nợ đúng mã môn mình cần học)

Về việc xét chuyển điểm và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo đối với sinh viên c

Kế hoạch cấp bằng năm 2015

Subscribe to Khoa Điện - Điện tử trường Đại học Bình dương RSS