Báo cáo chuyên đề cấp Khoa tháng 3/2017
Đăng ký thực tập tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 16
Các bạn sinh viên có đăng ký môn học thực tập tốt nghiệp HK2 2016-2017 điền đầy đủ thông tin theo mẫu và gởi về Khoa trước ngày 31/03/2017. Nếu bạn nào không tự tìm được nơi thực tập cũng phải nộp thông tin về Khoa nhưng trong đơn chỗ tên công ty ghi là" chưa có" để Khoa sắp xếp nơi đi thực tập.
Kế hoạch dự kiến:
Từ nay đến 31/03/2017: nộp đơn xin đi thực tập tốt nghiệp
Từ 03/4 đến 09/4: kiểm tra thông tin và sắp xếp nơi thực tập
Từ 17/4 đến 21/4/2017: kiểm tra kiến thức của SV trước khi đi thực tập
Từ 01/5/2017 đến 31/5/2017: đi thực tập tại công ty
Từ 05 đến 11/6/2017: nộp báo cáo
Mẫu đơn xin thực tập tải tại đây

Thông báo đăng ký môn học HK3 2016-2017

Thông báo xem tại đây

Các môn mở trong HK3 2016-2017 xem tại đây

Chú ý: Các bạn sinh viên hệ niên chế muốn trả nợ các môn học cho kịp thời gian đào tạo vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa trước ngày 09/04/2017 để làm đơn đăng ký học (có thể đăng ký các môn học ngoài danh sách trên)

Lịch thực tập HK1-HK2 năm học 2016-2017

làm thẻ sv khoá 19
các bạn sv nộp BHYT bắt buộc tại Văn phòng khoa, thời gian từ nay đến 25/11/2016 (nộp kèm 01 bản CMND photocopy)

Quy định về anh văn và ngoại ngữ đầu ra cho các hệ không chuyên từ các khóa trúng tuyển từ 2016 trở về sau. Click để xem quy định

Pages

Subscribe to Khoa Điện - Điện tử trường Đại học Bình dương RSS