• Các bạn sinh viên hệ tín chỉ xem thông báo và đăng ký môn học theo chương trình đào tạo. Xem thêm các môn học dự kiến mở Hệ Đại học, Hệ Cao đẳng  - sinh viên nên đang ký theo các môn này.

Thông báo tổ chức kỳ thi chính trị tổng hợp (chính trị cuối khóa) sinh viên

Về việc xét chuyển điểm và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo đối với sinh viên c

Kế hoạch cấp bằng năm 2015

Subscribe to Khoa Điện - Điện tử trường Đại học Bình dương RSS