Thông báo đăng ký trả nợ ghép các lớp hệ niên chế (khóa 15 ĐH, 10CĐ trở về trước)

Sinh viên Lê Tiến Huy (08050220) SN:09/11/1990 liên hệ Phòng Đào Tạo nhận bằng tốt nghiệp.

Lịch thi dự kiến HK3 2015-2016 các lớp trả nợ môn chuyên ngành  theo nhu cầu

Lịch thi dự kiến lần 2 các môn chuyên ngành HK2 2015-2016 (lớp tín chỉ + TN ghép)

Các bạn sinh viên nộp đơn làm đồ án đợt tháng 6 có mặt ở Khoa vào lúc 9h00, thứ 5 ngày 23/6/2016 để nhận đồ án tốt nghiệp.
Đọt ôn tập và thi môn Chính trị tổng hợp HK3 2015-2016 áp dụng cho các sinh viên hệ niên chế.
Thời gian thu lệ phí từ 1/7/2016 đến hết ngày 7/7/2016
Ngày ôn tập dự kiến 10/7/2016
Ngày thi dự kiến 24/7/2016
Xem thông báo cụ thể tại đây

Dự kiến ngày 20/6/2016 Khoa sẽ triển khai đợt làm đồ án đợt 1 năm học 2015-2016, Các bạn sinh viên có nhu cầu làm đồ án tốt nghiệp nộp đơn về Khoa trước ngày 17/6/2016. Thời gian dự kiến bảo vệ 15/9/2016. Mẫu đơn tải tại đây.

- Đối tượng áp dụng: Sinh viên khóa 18 ĐH và khóa 13 CĐ trở về sau

- Tổng số kỹ năng cần phải hoàn thành: 05

- Là một trong những điều kiện để được cấp bằng tốt nghiệp (Các điều kiệ khác: hoàn thành chương trình học, ngoại ngữ, tin học)

Click để xem thêm

Về việc xét chuyển điểm và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo đối với sinh viên c

Subscribe to Khoa Điện - Điện tử trường Đại học Bình dương RSS